Stemmestyring

Borgere, der får installeret stemmestyringssystemet fra Human Tech, kan klare en lang række dagligdags ting på egen hånd – eller rettere sagt med deres stemme.
Det giver selvtilfredshed og højere livskvalitet.

Borgeren

Borgeren

 • Mere selvhjulpen
 • Mindre afhængighed af andre
 • Forøget omsorg/mindre ventetid
 • Mindre faldrisiko
 • Øget livskvalitet

Familien

Familien

 • Øget omsorg for deres nærmeste
 • Forbedret overvågning af deres nærmeste
 • Øget sikkerhed/tryghed
 • Færre bekymringer/ro i sjælen

Plejepersonalet

Plejepersonalet

 • Færre kald efter praktisk hjælp
 • Mere direkte fokus på omsorg og pleje
 • Mere relevante arbejdsopgaver
 • Mere tilfredsstillende arbejde
 • Forbedret arbejdsmiljø

Kommunen

Kommunen

 • Øget effektivitet i plejen
 • Mindre ressourceforbrug
 • Synlige besparelser
 • Færre faldulykker blandt ældre/handicappede
 • Øget tilfredshed hos borgere, pårørende, personale


Stemmestyring i boligen


Døre

Døre

Sving- og skydedøre samt skabsdøre og -låger åbnes hurtigt og nemt med en enkelt kommando. Eksempelvis kan brugeren åbne eller lukke hoveddøren eller altandøren – eller stille dem på klem - ved blot at sige "Åben døren", "Luk døren" eller "Hold døren" osv. En stor hjælp i det daglige.

Gardiner

Gardiner

Hvad enten gardinerne er stof-, persienner- eller plisségardiner, kan brugeren aktivere dem med få ord, og få dem til at åbne eller lukke. Om de skal åbnes/lukkes helt eller halvt bestemmer brugeren. For eksempel ved at sige "Åben gardinet", "Luk gardinet" eller "Åben gardinet halvt/kvart".

Vinduer

Vinduer

Sving- og skydevinduer kan både åbnes og lukkes helt – eller sættes på klem. En stor gevinst i det daglige, når der skal luftes ud eller når fuglefløjt og sommerdufte skal lukkes indenfor. Åbnes, lukkes eller stilles på klem ved blot at sige "Åben vinduet", "Luk vinduet" eller "Åben vinduet halvt/kvart".

Garderobe

Garderobe

Det er ofte besværligt for kørestolsbrugere at finde og udvælge tøj i garderobeskabet, men med stemmestyring er det en nem opgave. Med ordene "Bøjlestang ud" eller "Hylder ud/ned" præsenteres tøjet i øjenhøjde, så det er nemt at vælge dagens dress.


Stemmestyring taler for sig selv


Tre udsagn omkring stemmestyring